Over Bertrin:

Wat is ‘dat ene’, uit het gedicht van Rumi, wat je niet moet vergeten? Ik vind dit één van de mooiste vragen. Het is bovendien een vraag die als een rode draad door mijn leven loopt.

Als klein jongetje vond ik in de kerk een antwoord op mijn religieus verlangen. Ik wou dominee worden. Maar langzamerhand begreep ik steeds minder van de wijze waarop het geloof in de kerk werd toepast; ik mij heb losgemaakt. Op de middelbare school ontstond een sterke aantrekkingskracht en een diepe verbondenheid met natuur; ik vond er schoonheid, kracht en troost. Ik ben afgestudeerd als bioloog, maar van binnen voelde ik al dat dit niet zou voldoen. Ondertussen had ik een andere fascinatie ontwikkeld: het maken van films. Een groot aantal jaren heb ik video-films gemaakt veelal in opdracht. Beelden kunnen diep raken en daarmee liet ik zien wat mensen in het leven werkelijk bezig houdt. Maar ik ‘moest’ achter die camera vandaan, geen beschouwer en verhalenverteller maar zelf met mensen aan het werk. Er volgde een opleiding psychosociaal werk. (counseler). Zo heb ik gewerkt in de verslavingszorg, met dak- en thuislozen en jarenlang in het welzijnswerk: coachen, begeleiden en trainen van vrijwilligers bij activering en op weg naar werk. Toch bleef er een verlangen om op dieper niveau mensen te begeleiden bij levensvragen. Ik heb mijn baan opgezegd en ben opgeleid tot wandelcoach, waarin natuur, biologie en coaching samenkomen. Heb colleges gevolgd op het gebied van godsdienstfilosofie en filosofie rond zingeving. Een opleiding tot rouw en verliesbegeleider gaf me de persoonlijke verdieping en deskundigheid om mensen te begeleiden bij levens- en verliesvragen. Alles komt nu samen in de start van een eigen bedrijf: Vol Zin Onderweg, Buro voor levensvragen en zingeving. In mijn eigen zoektocht naar ‘dat ene’ ben ik nog steeds onderweg. Ik hoop op dat pad ook jou te ontmoeten en je met hart en ziel te mogen begeleiden bij jouw levensvragen.

 

 

Anderen over Bertrin:

Bertrin is een ervaren coach die daar niet mee te koop loopt. Wat mij meteen voor Bertrin innam was dat hij mij ruimte gaf, zonder een vooraf dichtgetimmerd plan. Bertrin werkt professioneel, zonder trucs, vanuit zijn hart. Hij is een meedenkend, aftastend, soms confronterend en ontnuchterend, maar steeds opmerkzaam en invoelend gesprekspartner. Hij stelt geen standaardvragen en verwacht ook geen standaard antwoorden. Hij is bereid om met je in zeven sloten tegelijk te lopen, maar niet zonder de plaatselijke plant- en diersoorten te observeren. Bertrin gelooft niet in sprookjes, maar wel in jou. Hij daagt je uit om jezelf te onderzoeken. Wees dus bereid om het onverwachte te vinden.

 

Laetitia

 

 

Bertrin coacht mij door mijn burn-out heen. Hij is er echt voor mij. Met meer oog voor wat ik nodig heb op dat moment dan voor plannen of systemen. Hij stelt gerust, geeft vertrouwen en houdt een spiegel voor. Begripvol, relativerend zonder de erkenning uit het oog te verliezen, perspectief schetsend. Met goede kennis van wat een burn-out inhoudt, met ervaring in het begeleiden van mensen met een burn-out en met kennis van Poortwachter is hij mij tot steun in het bos van regels, belangen, bedrijfsartsen, werkgevers, arbeidsdeskundigen, reintegratie-adviseurs. Waar nodig of gewenst bereiden we samen gesprekken voor, zal hij me vergezellen naar afspraken en overlegt hij met mijn psycholoog/therapeut. Ik ben erg blij met zijn ondersteuning!

 

Vrouw, 46j.

CONTACT

 

Vol Zin Onderweg

Bertrin Roukema

+31(0)6 455 466 99

info@volzinonderweg.nl